cs

LÉČBA A TECHNIKY


Rehabilitace má za úkol obnovit a normalizovat funkci pohybového aparátu člověka.

Já se zaměřuji na léčbu akutních i chronických bolestí zad a kloubů, na stavy po úrazech (zlomeniny, distorze), po operacích (plastiky vazů, TEP), na bolesti svalů a vazů po sportovních výkonech, ale i po přetížení z jednotvárné práce či sedavého zaměstnání. Pomohu při problémech u neurologických diagnóz (obrna lícního nervu, brnění rukou, CMP) i při skolióze či vadném držení těla.

Specializuji se na léčbu inkontinence močové u žen a na léčbu některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové.

Při terapii používám prvky z měkkých technik, mobilizace a stabilizace drobných i velkých kloubů, mobilizace páteře, využívám poznatků z proprioceptivní neuromuskulární facilitace (Kabatova metoda). Zaměřuji se na funkční a reflexní změny kloubního a svalového aparátu, na  svalové dysbalance. Velký důraz kladu na posílení hlubokého stabilizačního systému a na brániční dýchání. Samozřejmostí je nácvik správného držení těla, ergonomických pohybových stereotypů a návrh na úpravu pracovního režimu a prostředí.

O svaly a klouby se mohu postarat metodou tejpování.

Nedílnou součástí mé praxe je i moderní přístrojové vybavení, díky němuž Vám mohu poskytnout širokou škálu elektroterapie a ultrazvukovou terapii.